ขณะนี้ระบบ Thai Flagged Catch Certificate อยู่ระหว่างการบำรุงรักษาระบบ

จะสามารถใช้งานได้อีกครั้งในเวลาประมาณ 21.00 น.
กำลังปิดใน วินาที

ระบบ Thai Flagged Catch Certificate

ประกาศกรมประมง

การจัดทำ+ค้นหาใบชั่งจริงหน้าท่า ของท่าเทียบเรือ


- เเจ้งให้ทราบ ผู้ใช้งานท่านใด ยกเลิก  หรือ สมัครการใช้งานใหม่ โปรดดำเนินการเเจ้ง จนท. PIPO ที่สะดวก 

โดยกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้


*** หมายเหตุ: ผู้ใช้งาน Username ขึ้นกับตัวบุคคลไม่ได้อยู่ที่สถานประกอบการ การเก็บข้อมูลจะยึดตาม พรบ. คอมฯ อ่านรายละเอียดที่ www.fisheries.go.th/thaitrace 


- ระบบตรวจสอบวันหมดอายุ ทบ.2 อ่านต่อ>> ถ้าไม่มีรายชื่อไม่ต้องแจ้ง


ตอบปัญหา/ข้อสงสัย Thai Trace Line@